Privātā klīnika Jūrmalā
Par rezultātu mēs atbildām
Mūsu tālruņi:
+371 29 524 529, +371 29 116 065
Rakstiet mums

Ilona Krone

Dr. psych.

Ilona Krone – kognitīvi biheiviorālā (KBT) terapeite, ieguvusi doktora grādu Latvijas universitātē. Ilgadēja kognitīvi biheiviorālās terapijas apmacība Jana Praško ( Čehija) vadībā. Ir Ilgstoša praktiskā darba pieredze kā klīniskajam psihologam skolā, sociālajā dienestā un Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra Dienas stacionārā strādājot gan individuāli gan grupās. Pēdējo gadu darba fokuss vairāk orientēts uz klientu konsultēšanu saistībā ar depresiju, paniku, veģetatīvo distoniju trauksmi, OKT un personības traucējumiem, izmantojot kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeju, shēmu terapiju, dialektisko terapiju un apzinātības praksi. Regulāri papildina zināšanas starptautiskās konferencēs un darba grupās.

Profesionālās intereses: kognitīvi biheiviorālā terapija, neiropsiholoģija, apzinātības prakse, pašregulācija, pētniecība.

Kopš 2014. gada Latvijas Universitātē pasniedz lekciju kursu„Neiropsiholoģija” un asistē Janam Praško jauno KBT terapeitu apmācībā.