Privātā klīnika Jūrmalā
Par rezultātu mēs atbildām
Mūsu tālruņi:
+371 29 524 529, +371 29 116 065
Rakstiet mums

Depersonalizācijas un derealizācijas sindroma terapijas programma.

“Man liekas, ka pasaule man apkārt ir izmainījusies. Tāda sajūta, ka krāsas nedaudz izbalējušas un priekšmeti atrodas tālāk nekā parasti. Tas ir ļoti nepatīkami, liekas, ka jūku prātā”.

“Reizēm es sevi redzu it kā no malas. Viss liekas tāds notrulināts, it kā tas nebūtu es”.

Līdzīgas sajūtas rodas pacientiem ar baiļu traucējumiem. Pēdējā laikā pat parādījies jauns termins – depersonalizācijas traucējumi.

Parasti depersonalizācija un derealizācija viena otru pavada. Depersonalizācijas gadījumā mainās sava ķermeņa un personības uztvere, bet derealizācijas – apkārtējās pasaules uztvere.

Līdzīgas sajūtas ir ļoti mokošas, un pacienti nereti domā, ka jūk prātā. Diemžēl reizēm eļļu ugunij pielej arī daži psihiatri, uzskatīdami depersonalizāciju un derealizāciju par šizofrēnijas izpausmēm un nozīmēdami neiroleptiķus, kuri dotās izpausmes bieži pastiprina.

Patiesībā depersonalizācija un derealizācija – normāla psihes aizsargreakcija. Normas robežās tā rodas bīstamās situācijās, ļaujot it kā atdalīties no savām bailēm un efektīvi darboties. Dažiem cilvēkiem depersonalizācija un derealizācija rodas kā atbilde uz jebkuru stresa situāciju.

Par īstu problēmu depersonalizācija un derealizācija kļūst tad, ja cilvēks šim stāvoklim pievērš uzmanību, baidās un cenšas no tā atbrīvoties. Depersonalizācijas un derealizācijas galvenais mehānisms turas uz trīs vaļiem:

1)      Skanēšana – pastāvīga uzmanības pievēršana apziņas stāvoklim – “Vai es visu redzu kā parasti? Vai nepastiprinās derealizācija? Vai ar mani viss ir kārtībā? “. Skanēšana depersonalizāciju un derealizāciju pastiprina, jo izjauc pierasto automātisko uztveri.

2)     Vērtējums – “Šis stāvoklis nav normāls, es jūku prātā, tas nekad nebeigsies, tas ir neizturami”. Līdzīgs vērtējums izsauc bailes, bet bailes pastiprina depersonalizāciju un derealizāciju.

3)      Izvairīšanās – cilvēks mēģina “izvairīties” no dotā stāvokļa, cenšas savas domas novirzīt uz kādu citu darbību. Ja tas arī izdodas, tad pēc tam neizbēgami seko skanēšana, un situācija attīstās pa apli.

Klīnikā mēs piedāvājam depersonalizācijas-derealizācijas sindroma terapijas programmu. Dotajā programmā kombinējas kognitīvi bihevioralās terapijas, apzināšanās terapijas metodes un pēc vajadzības medikamentozā ārstēšana. Dotā programma ļauj pārraut domāšanas apburto loku, kurš aprakstīts iepriekš, iemācīties apzināti uztvert apkārtējo īstenību, kā arī saprast un pieņemt dotā stāvokļa iemeslus. Svarīgi saprast, ka depersonalizācija un derealizācija – tie ir tikai simptomi, aiz kuriem slēpjas baiļu traucējumi, bet darbs ar tiem ir ļoti svarīgs recidīvu novēršanai.