Privātā klīnika Jūrmalā
Par rezultātu mēs atbildām
Mūsu tālruņi:
+371 29 524 529, +371 29 116 065
Rakstiet mums

АВM – pozitīvās uzmanības trenēšana pie depresijas

Cilvēks depresijā pasauli sliecas visu redzēt melnās krāsās. Depresīvā uztvere tā iekārtota, ka depresīvā pacienta uzmanību visu laiku piesaista neaktīvie tēli un notikumi – drūmas sejas, apkārtējo negatīvā rīcība, savas izgāšanās. Tādā veidā depresīvā pārliecība tikai apstiprinās – “Esmu slikts un nekam nederīgs”, “Neesmu vajadzīgs citiem cilvēkiem”, “Pasaulē nav nekā laba”.

Lai negatīvo uztveri izmainītu, eksistē speciālas datorprogrammas, kurām ir liela loma depresijas psihoterapijā. To kopējais nosaukums ir “Attention bias modification” vai uzmanības kļūdu labošana. Ar šo programmu palīdzību pacients trenējas nemitīgi koncentrēties uz pozitīvajiem stimuliem un tos izvēlēties. Pētījumu rāda, ka sistemātiska pozitīvās uzmanības trenēšana būtiski izmaina depresīvo pacientu garastāvokli un kopējo stāvokli. Mūsu klīnikā mēs aktīvi izmantojam ABM – treniņus pēc depresijas terapijas programmas.